Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

浏览:919时间:2020-05-24

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

Kirsty Mitchell,英国女摄影师,出生于1976年,作品风格华丽奇幻,从事摄影之前是时装设计师,曾在Alexander McQueen及Hussein Chalayan的工作室实习,她称这两位设计师对其影响深远,官方网站:。http://www.kirstymitchellphotography.com/
点击阅读全文可见她的更多作品。via

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo;

文章出处:padmag

Kirsty Mitchell时尚摄影作品 raquo; 诚挚邀请你成为好朋友